Nødplakat

Vedlagt et dokument med detaljert informasjon om hvor Bukta er.
Dette kan være nyttig ved uhell/ulykker der nøyaktig stedsangivelse kreves ifm ambulanse/legehelikopter.
Plakaten bør henge på et sentralt sted i hovedhuset og i hytter.

Nødplakat

Last ned PDF